Warsztaty Działań Kreatywnych

logo_wdkCo roku w czerwcu w Górkach Wielkich Fundacja im. Zofii Kossak wraz z ASP w Katowicach organizuje Warsztaty Działań Kreatywnych. Impreza jest rozwinięciem Warsztatów Ilustratorskich, które odbywały się w Górkach w latach 2008-2011. Do udziału w warsztatach zaproszeni zostają studenci z polskich artystycznych szkół wyższych – wyłonieni w drodze wewnątrzuczelnianych  konkursów portfolio. Studenci wykonują w trakcie warsztatów zadania obejmujące zagadnienia z zakresu: ilustracji/grafiki, malarstwa z naciskiem na interdyscyplinarność w poszukiwanych rozwiązaniach. Szczególny akcent postawiony zostanie na ilustrację. Tematyka zadań wynika z twórczości i biografii Zofii Kossak ale nie tylko. Prace warsztatowe  poddane zostają ocenie, a najlepsze z nich – są nagrodzone przez jury. Poza tym w ramach WDK organizowane są ogólnodostępne „Rozmowy o Sztuce” oraz Akademia Umiejętności – otwarte warsztaty graficzne prowadzone przez studentów i profesorów.

 wdk2wdk14 wdk3