Praca

ruinyPrzyjdź na staż do fundacji!

Chciałabyś/byś zobaczyć, jak wygląda praca w fundacji? Wziąć udział w realizacji projektów kulturalnych odbywających się w ramach Artystycznego Lata u Kossaków. Jeżeli nie masz planów wakacyjnych przyjdź na staż do fundacji.

Fundacja im. Zofii Kossak zaprasza na 6 miesięczny staż w okresie od 1 maja 2016 roku do 31 października 2016 roku w Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków”, ul. Stary Dwór 4, Górki Wielkie. Staż będzie realizowany w ramach projektu pn. PO-WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój” prowadzonego przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie. Po zakończeniu stażu oferujemy pracę na podwdkstawie umowy cywilno-prawnej przez okres 3 miesięcy.

Jesteś zdecydowany? Nie zwlekaj! Masz czas tylko do połowy kwietnia.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Pracy w Cieszynie: Pani Joanna Stebel oraz Pani Marcelina Sobańska-Szczyrba (pok. 22, II piętro), nr telefonu 33 8514991 w. 118 lub 120.

przeczytaj więcej…

Poszukiwane:

Oczekiwane:

Gwarantowane: