VI Warsztaty Działań Kreatywnych

W dniach 10-16 czerwca 2017 roku odbędą po raz szósty Warsztaty Działań Kreatywnych. W tym roku gościmy studentów i wykładowców z 10 wyższych uczelni artystycznych z obszaru całej Polski i Czech: ASP w Katowicach, UMCS w Lublinie, ASP we Wrocławiu, UŚ w Cieszynie, ASP w Warszawie, UR w Rzeszowie, ASP w Gdańsku, ASP w Łodzi, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu oraz Uniwersytet Ostrawski (Republika Czeska)..

Studenci wykonywać będą zadania obejmujące zagadnienia z zakresu: ilustracji/grafiki, malarstwa, rzeźby, działań przestrzennych i nowych mediów z naciskiem na interdyscyplinarność w poszukiwanych rozwiązaniach.

16.06 odbędzie się wernisaż VI WDK wraz z wręczeniem nagród.

Tradycyjnie odbędą się też wydarzenia towarzyszące, skierowane do wszystkich zainteresowanych:

„Rozmowy o sztuce” (10-14.06) – cykl otwartych spotkań, podczas których wykładowcy oraz studenci zaprezentują swoją twórczość.

Akademia Umiejętności (12-14.06), czyli otwarte warsztaty graficzne dla mieszkańców okolicznych miejscowości, prowadzone przez studentów i wykładowców.