INSPIRATIO // Projekt

„INSPIRATIO” – Akademia Małych i Dużych Działań Aktywizujących

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

fio logo

 

 

 

 

 

Była to seria edukacyjno-animacyjnych inicjatyw bazująca na różnych formach ekspresji, inspirowana twórczymi metodami edukacyjnymi i poszukiwaniem kreatywności w działaniach powiązanych z kulturą i sztuką, ale także z tymi, które poza sztukę wykraczają.

Odbiorcy: lokalna społeczność z gminy Brennej, gmin sąsiadujących oraz powiatu cieszyńskiego.

Termin realizacji: czerwiec 2016 – 2017

Projekt zakładał realizację 3 ścieżek aktywizacji:

FIO1I. Cykl interdyscyplinarnych spotkań dla Najmłodszych i ich opiekunów pt. „Mali Odkrywcy” inspirowany twórczymi metodami pracy i wychowania. 2-6 lat.

Działanie inspirowane twórczymi metodami pracy i wychowania dzieci. Miało na celu stworzenie stałego miejsca spotkań dzieci i ich opiekunów z naszymi lub zapraszanymi animatorami w przestrzeni inspirującego „Dworu Kossaków”. Zapoznało z twórczymi metodami pracy z dzieckiem. W ramach cyklu przeprowadzono ponad 2 tematycznych spotkań, z czego 5 dedykowanych było lokalnym jednostkom żłobkowej i przedszkolnej opieki nad dzieckiem. Spotkania były ściśle powiązane z tematyką odkrywania świata przez Najmłodszych różnymi zmysłami.

Wśród spotkań znalazły się m.in.:

•  Spotkanie „Laboratorium Koloru” inspirowane technikami malarskimi wykorzystującymi duże formaty, zabawę i eksperymenty z kolorami.

•  Spotkanie „Latarenka” – w ramach specjalnego pokazu dzieci poznały różne sposoby wyświetlania bajek (np. przez diaskop). Zetknięcie z baśnią, jak i z „dziwną, ale inspirującą aparaturą”, którą można było rozebrać na części pierwsze. Dzieci i rodzice skonstruowali własne mini aparaty i stworzą krótkie etiudy baśniowe.

•  Spotkanie „Laboratorium Zapachu” – zabawa z zapachami oraz wspólne komponowanie perfum botanicznych.

•  Spotkanie „Nasz kwiatowy ogródek” poświęcone kwiatom i ich zapachom.

•  Spotkanie „Laboratorium Smaku” wspólne odkrywanie smaków tych znanych i mniej znanych oraz kuchenne eksperymenty.

•  Spotkanie „Laboratorium Dźwięku” – zabawy kształtujące postrzeganie słuchowe i ekspresję słowną.

  Spotkanie „W świecie muzyki” – „podróż” w krainę starych instrumentów oraz próba stworzenia własnych z prostych materiałów.

•  „Zwierzyniec u Kossaków” spotkania z gośćmi specjalnymi – psem i koniem. Specjaliści- terapeuci, zaproponowali wspólne ćwiczenia ze zwierzętami na bazie elementów dogo- i hipoterapii kształcące empatię dzieci, ich lokomotorykę oraz pozytywny stosunek do zwierząt.

•  Spotkanie „Maluszkowa Improwizacja” – taneczne spotkanie oparte o metody kreatywnej improwizacji dla Najmłodszych bazujące na naturalnym ruchu dzieci oraz spontanicznych zabawach naśladowczych.

FIO1II. Cykl warsztatowy inspirowany pracą z nowymi technologiami dedykowany osobom w wieku 15-50 lat pt. „Pamięć Aktywna”.

Cykl warsztatów filmowo-fotograficznych, podczas których pod czujnym okiem mistrzów z danych dziedzin uczestnicy projektu przeszli cały proces tworzenia od zagadnień teoretycznych, poprzez wybór tematu, pracę w plenerze, postprodukcję komputerową po wydanie kompletnego dzieła. Pracowaliśmy  w dwóch obszarach: filmu dokumentalnego oraz filmu reklamowego miejsca, w którym żyją uczestnicy.

FIO1III. Cykl warsztatowo-plenerowy inspirowany fotografią, grafiką i lokalnym potencjałem geo-historycznym pt. „Aktywni+”.

Zadanie adresowane do osób 50+ (także seniorów)

Plener fotograficzny „Foto i Owo” (4 cykle: wiosna, lato, jesień, zima). Tematyka plenerów była związana z dawną stanicą harcerską Aleksandra Kamińskiego oraz lokalnym wzgórzem Bucze, u podnóża którego powstał przedwojenny zabytkowy (obecnie opuszczony i zaniedbany) obiekt. Prace powstałe podczas pleneru zostały zaprezentowane w formie multimedialnej prezentacji w czasie spotkania podsumowującego projekt, publikacji albumowo-literackiej oraz wystawy. Sprzęt fotograficzny częściowo był udostępniony z zasobów fundacji i prowadzącego plener, w miarę możliwości uczestnicy wykorzystywali także swój sprzęt.