Lokalna Znana-Nieznana: Zofia Kossak // LEKCJE

W 2015 Fundacja im. Zofii Kossak zorganizowała dla szkół średnich, gimnazjalnych oraz podstawowych bezpłatne spotkania poświęcone postaci Zofii Kossak. Celem spotkań było przybliżenie biografii, twórczości i działalności społecznej Zofii Kossak.

Zajęcia były prowadzone w Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków” w Górkach Wielkich. To tutaj w  latach 20. i 30. XX wieku żyła wraz z rodziną Pisarka, w tym miejscu osiadła po powrocie z emigracji, tutaj napisała swoje najważniejsze dzieła. Poza twórczością literacką, Zofia Kossak znana jest ze swojej działalności społecznej – do jej największych zasług zalicza się współtworzenie Rady Pomocy Żydom „Żegota”. Mimo bycia osobą. która odegrała niezwykle ważną rolę w historii naszego kraju, jest ona postacią słabo rozpoznawalną, także wśród lokalnej społeczności.  Głównym celem realizacji projektu było rozbudzenie zainteresowania twórczością i działalnością Zofii Kossak, upowszechnienie wiedzy na jej temat oraz kształtowanie wśród dzieci i młodzieży pozytywnych wzorców postępowania.

Każdorazowo spotkanie trwało 1,5 godziny, było ono prowadzone przez specjalistę-edukatora.

Spotkania były dopasowane do wieku uczestników pod kątem merytorycznym.

W ramach projektu zorganizowaliśmy 12 takich spotkań.

lekcja - krzywe

Spotkania były przeprowadzane w ramach projektu LOKALNA ZNANA-NIEZNANA: ZOFIA KOSSAK realizowanego dzięki dotacji uzyskanej w programie Tu mieszkam, tu zmieniam realizowanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK.

Więcej o projekcie:

Głównym celem projektu była aktywizacja kulturalna lokalnej społeczności (w tym głównie dzieci i młodzieży) oraz rozbudzenie wśród jej członków zainteresowania twórczością Zofii Kossak, a także jej działalnością społeczną wśród mieszkańców regionu (pisarka przez wiele lat żyła w Górkach Wielkich). Zofia Kossak była nie tylko pisarką, ale i działaczką społeczną (współzałożycielką Żegoty). Niestety nie jest ona postacią powszechnie rozpoznawalną (także w okolicy w której przez lata mieszkała), bywa że jej poglądy i działalność są błędnie interpretowane. Uważamy, że warto o niej przypominać, jako o swoistym wzorcu postępowania (Człowiek na pierwszym miejscu bez względu na rasę).

Projekt zakładał przeprowadzenie na przestrzeni października – stycznia kilkunastu multimedialnych spotkań dla szkół poświęconych twórczości oraz działalności społecznej Zofii Kossak. Zdobytą wówczas wiedzę uczniowie mogli wykorzystać podczas zorganizowanego w „Dworze Kossaków” konkursu Wiedzy o Zofii Kossak. Konkurs zamknął część edukacyjną projektu. Drugą część projektu stanowiło spotkanie z ekspertem zajmującym się twórczością Pisarki oraz gra terenowa.