Ratujmy Stanicę Kamińskiego

baner1

Powodem realizacji projektu „Ratujmy Stanicę Kamińskiego” dofinansowanego z Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”  jest bardzo konkretne miejsce oraz historia. Dotyczy ona zaprojektowanego przez architekta Bogdana Laszczkę modernistycznego kompleksu Szkoły Instruktorskiej Harcerstwa Męskiego w Górkach Wielkich. Miejsce to jest ważne ze względu na swą społeczną, historyczną rangę oraz architektoniczną wartość. Po wojnie harcerskie budynki zaadaptowano na sanatoria dla dzieci. Obecnie obiekty po „Kamyku” nie są użytkowane i powoli, popadając w ruinę i zapomnienie, ulegają zniszczeniu. Fundacji im. Zofii Kossak zależy na przypomnieniu historii tego miejsca oraz ludzi z nim związanych. Aleksander Kamiński „Kamyk” jest tu postacią szczególną, podobnie bohaterowie jego powieści „Kamienie na szaniec” – Alek, Zośka i Rudy, którzy spędzili swoje ostatnie lato przed wojną właśnie w Górkach Wielkich. W trakcie realizacji projektu akcent zostanie położony na problematykę łączącą historię oraz teraźniejszość. Zarówno dla Fundacji, jak i dla osób zaangażowanych w projekt, ważne jest kultywowanie tradycji oraz pamięci pokoleń.

stanicamniejszyW ramach projektu odbyły się lekcje żywej historii – spotkania otwarte dla gości indywidualnych oraz spotkania dla grup zorganizowanych. Lekcja składała się z 2 części: stacjonarnej, przeprowadzonej w Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków” w formie multimedialnej prezentacji  i terenowej – oprowadzenie po obiektach stanicy. Lekcje prowadzą: historyk (Jarosław Mrożkiewicz), historyk sztuki i architektury (Przemysław Czernek) oraz osoba bezpośrednio zaangażowana w realizację projektu, współredaktor publikacji o Ośrodku Harcerskim (Monika Serafin).

Poza tym zrealizowana została wystawa objazdowa oraz strona dedykowana stanicy:

www.stanicakaminskiego.pl

na której to stronie można zwiedzić obiekty stanicy wirtualnie.

W ramach projektu udało się nam także dodrukować drugie poprawione wydanie „Aby przypomnieć Zapomniane”. Publikacja do pobrania tutaj

koordynatorzy projektu: Monika Serafin, Katarzyna Greń

Wydarzenie zorganizowane zostało przy wsparciu Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”, objęte patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej.

 Galeria

logo_kwadrat_czarny_0patriotyzm_logominister