Buki

„Buki” – projekt zrealizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, PROW 2007-2013.

Motywem determinującym przedsięwzięcie była konkretna historia. Dotyczy ona prowadzonego przez Aleksandra Kamińskiego przedwojennego kompleksu harcerskiego w Górkach Wielkich. Miejsce to, pomimo swojej społecznej, historycznej rangi oraz architektonicznego (projekt Bogdana Laszczki) i krajobrazowego piękna, niszczeje i ulega coraz dalej posuniętej erozji pamięci. Fundacja im. Zofii Kossak oraz założone przez nią Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków” nie może sąsiadować w pobliżu tych budynków bezczynnie, tym bardziej, iż idee harcerskiego wychowania obywatelskiego szerzone przez Aleksandra Kamińskiego, bezpośredniego sąsiada Kossaków, były bliskie również Zofii Kossak oraz jej córce Annie Szatkowskiej (obie uczestniczyły w Powstaniu Warszawskim, pani Anna Szatkowska intensywnie działała w ruchu harcerskim, do tej pory odwiedzając Górki Wielkie spotyka się z przebywającymi tu od czasu do czasu harcerzami). W trakcie realizacji projektu akcent położony został na problematykę łączącą historię oraz teraźniejszość.

W ramach projektu przeprowadzone zostały warsztaty artystyczne dla młodzieży z obszaru objętego LSR, których efektem było wykonanie w przestrzeni dawnej stanicy harcerskiej w Górkach Wielkich spektaklu – performance-u „BUKI” powstałego na motywach dzieła Aleksandra Kamińskiego „Kamienie na szaniec”. Warsztaty poprowadził reżyser oraz aktor Bogusław Słupczyński. Spektaklowi towarzyszyła warstwa multimedialna. Tekst „Buki” to tekst autorski. Zaplanowany (letni) czas premiery związany był z motywem pojawiających się w utworze A. Kamińskiego „ostatnich wakacji” harcerzy biorących udział w Powstaniu Warszawskim 1944.

Budynki „harcerskie” należą obecnie do Gminy Brenna. Gmina współpracowała z nami podczas wyżej opisanego projektu, za co dziękujemy.

plakat_2fragment przedstawienia (aut. Rafał Soliński)

Warsztaty teatralne „Buki”

koordynator projektu: Monika Serafin

Spektakl młodzieżowy „Buki”  zostaprowł współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, PROW 2007-2013.