Skarby Ukryte w Parku Kossaków

Skarby-ukryte-w-Parku-Kossa„Skarby ukryte w Parku Kossaków”  to cykl działań edukacyjnych i promocyjnych, które polegały na promocji lokalnych walorów przyrodniczych poprzez organizację edukacyjnych warsztatów ekologicznych dla dzieci i młodzieży na terenie zabytkowego parku w Górkach Wielkich, wydaniu folderu oraz stworzeniu gry terenowej GPS typu Wherigo dotyczących zabytkowego parku oraz promocji i oznakowaniu cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego poprzez przygotowanie tablicy informacyjnej oraz folderu o cennych okazach flory i fauny w parku.

W bezpłatnych warsztatach ekologicznych udział wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, a w okresie wakacyjnym osoby w różnym wieku (bez ograniczeń w tym względzie). Ważnym aspektem warsztatów letnich była obserwacja nietoperzy obecnych w parku. W tym celu zakupiono specjalne urządzenie – detektor wykrywający częstotliwość dźwięków i wielkość przelatującego ssaka, dzięki czemu możtablicana było określić jego gatunek. Od kwietnia do października 2012 roku przeprowadzono 10 spotkań, w których wzięło udział 339 osób. Specjaliści od marca do października 2012 roku wykonali także obserwacje naukowe konieczne do waloryzacji przyrodniczej zabytkowego parku Fundacji im. Zofii Kossak, efektem tych działań jest lista gatunków występujących w parku. Przygotowany dzięki waloryzacji materiał (fotografie oraz teksty) posłużył do zredagowania folderu, który został wydany w listopadzie 2012 roku. W ramach projektu powstała również tablica informacyjna, która została umieszczona w parku. Zawiera ona mapkę lokalizującą cenne okazy drzew i krzewów oraz krótką informację o historii parku i regulamin korzystczarumaruania z niego. Kolejnym działaniem promującym park było stworzenie gry terenowej. Gra została uruchomiona w sierpniu 2012 r. i jest dostępna w trybie ciągłym. W projekcie odbyły się dwa spotkania promujące grę „Czaru maru” – 10 sierpnia i 3 listopada 2012 roku, w których udział wzięło 39 osób. Gra jest obecnie aktywna przez nieograniczony czas dla wszystkich chętnych, co zapewnia długofalowość tego działania.jak grać

 [br] [br] [br] [br]CZARU MARU – gra terenowa – jak grać?

1. Należy wyposażyć się w urządzenie z odbiornikiem GPS, zdolne do odtwarzania scenariuszy WIGO, np. IPhone, telefon z systemem Android, Garmin itp.

2. Wgrać do urządzenia oprogramowanie WHEREIGO, a następnie scenariusz gry tzw. (cartrige), pt. „Czaru Maru” dostępny na stronie www.whereigo.com

3. Uruchomić grę i postępować według wskazówek wyświetlanych na urządzeniu. Miłej zabawy!

[br] Projekt „Skarby ukryte w Parku Kossaków”  został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, PROW 2007-2013.

prow