Poznaj mnie…

„Poznaj mnie… Get to know me, don’t be afraid”

Projekt realizowany dzięki Międzynarodowemu Funduszowi Wyszehradzkiemu w ramach programu Standard Grants. Project is possible thanks to the financial support we received from the International Visegrad Fund (within the Standard Grants program).


www.visegradfund.org

visegrad_fund_logo_web_blue_800

Partnerzy/Project partners:

Kulturní a společenské středisko „Střelnice” – The Cultural and Communal Center „Strelnice”   www.kassct.cz; OBECNY URAD BABIN – MUNICIPALITY OFFICE OF THE VILLAGE BABIN www.babin.sk

IMG_0969Projekt polegający na przeprowadzeniu cyklu spotkań poświęconych kulturze oraz historii europejskich Żydów oraz Romów. Narodów, które w sposób dotkliwy naznaczone zostały doświadczeniem genocydu. Warsztaty adresowane są do grupy polsko-czesko-słowackiej młodzieży. Prelekcje oraz wydarzenia artystyczne – koncerty i spektakle będą mieć formułę otwartą. Zapraszamy zatem mieszkańców okolic oraz wszystkich zainteresowanych. Celem spotkań jest pokonanie potencjalnego stereotypowego uprzedzenia przed „obcymi” oraz zapoznanie z kulturą narodów, które od wieków współżyły z Polakami, Słowakami oraz Czechami, a o których ciągle w większości tak mało wiemy.

8Organising a series of meetings about the culture and history of European Jews and Roma – ethnic groups which have all suffered attempted genocide. The workshops will be targeted at Polish, Czech and Slovak adolescents. Lectures and artistic events – concerts and performances are open to all. The aim of the project is to overcome any stereotypical prejudice against „foreigners” and to acquaint young people with these nations which coexisted with the Poles, Slovaks and Czechs for centuries.

Miejsce wydarzeń – Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków” w Górkach Wielkich. Kalendarz wydarzeń: 17/18 lutego – multimedialna prezentacja „Poznaj mnie – kultura i obyczajowość europejskich Żydów”, koncert zespołu klezmerskiego; 20/21 kwietnia – warsztaty zamknięte, spektakl Teatru NN z cyklu „Tryptyk Chasydzki”; 3/4 czerwca – spektakl grupy dzieci z Babina, warsztaty zamknięte, koncert muzyki cygańskiej KAŁE BAŁA; 23/24 czerwca – spektakl dziecięcy zespołu z Babina, koncert zespołu CACI VORBA

afisz-Sztetl

Planned workshops and artistic events will take place in Górki Wielkie (Poland): February: „Jewish topic” part 1. – multimedia presentation and klezmer music concert; April:”Jewish topic” part 2. – workshops, performance (Teatr NN, Lublin); June: „Roma, Romałe…” – workshops, concert (Kałe Bała); June: children performance from Babin (Slovakia),  closing concert combining different cultures and music traditions (Caci Vorba)

Współpraca/cooperation:

Teatr NN – Ośrodek Brama Grodzka, Lublin – www.tnn.pl; Stowarzyszenie na rzecz Odnowy i Współistnienia kultur Sałasz www.teatrcst.pl; OPKiS – www.brenna.org.pl; Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie (Polska); Gymnázium Námestovo (Słowacja); Gymnázium T. G. Masaryka (Czechy)

koordynator projektu: Monika Serafin

RELACJA Z PROJEKTU


17-ego lutego 2012 (piątek) – multimedialna prezentacja „SZTETL – שטעטל’

18-ego lutego 2012 (sobota) – koncert lubelskiego zespołu klezmerskiego „SieGra” 

20-ego kwietnia 2012 (piątek) – spektakl „Tajbełe i demon” Teatru NN

3-ego czerwca 2012 (niedziela) – koncert Teresy Mirgi i zespołu KAŁE BAŁA

24-ego czerwca 2012 (niedziela) – koncert zespołu CACI VORBA