Relacja 2012

Rok 2012 obfitował u nas w wiele wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. Styczeń rozpoczęliśmy castingiem do spektaklu „Zaczarowany Dwór Kossaków” adresowanego do młodzieży w wieku od 13-26 lat, która później od lutego do maja pracowała pod czujnym okiem aktora Teatru Banialuka w Bielsku-Białej, panem Włodzimierzem Pohlem, nad inscenizacją związaną z przestrzenią naszego dworu. Premiera młodzieżowego spektaklu miała miejsce w maju. Spektakl powstał w ramach projektu dofinansowanego dzięki Fundacji Banku Zachodniego WBK w ramach programu „Bank Ambitnej Młodzieży”. W lutym odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu „Poznaj mnie… Get to know me, don’t be afraid” dotowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Projekt zakładał przeprowadzenie warsztatów, koncertów oraz innych wydarzeń poświęconych tematyce związanej z kulturą oraz historią europejskich Żydów oraz Romów. Warsztaty adresowane były do grupy polsko-czesko-słowackiej młodzieży. Prelekcje oraz wydarzenia artystyczne – koncerty i spektakle miały formułę otwartą. 18-ego lutego w Dworze Kossaków odbył się kameralny koncert lubelskiego zespołu „SieGra”. Poprzedzony został on prezentacją multimedialną zatytułowaną „SZTETL – שטעטל” wprowadzającą w tematykę kultury, a także historii zamieszkujących dawniej Europę Środkowo-Wschodnią Żydów Aszkenazyjskich. Także w lutym w naszej ofercie pojawiły się teatralne warsztaty zatytułowane „3 dni z teatrem” oraz wydarzenie współorganizowane z Centrum Inicjatyw Obywatelskich „Ferie z fimem”. Od 21 do 27 lutego 2012 roku w Górkach Wielkich w Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków” odbył się międzynarodowy kurs szkoleniowy pt.: „Moving Europe – migration and mobility” organizowany przez Międzynarodowy Instytut Dialogu i Tolerancji im. Jana Karskiego w Rudzie Śląskiej we współpracy ze Stowarzyszeniem Młodzieżowym DRONI z Gruzji. Przy tej okazji do połowy marca gościliśmy, dzięki uprzejmości Instytutu im. Jana Karskiego, wystawę o Janie Karskim, sławnym kurierze polskiego podziemia, który m.in. działał wraz z Zofią Kossak w Froncie Odrodzenia Polski. 

13 kwietnia w ramach programu edukacyjnego pt. „Pozostał po nich nie tylko ślad” gościliśmy u siebie spotkanie otwarte z gośćmi honorowymi – Sprawiedliwymi wśród Narodów Świata oraz byłymi więźniami obozu Auschwitz-Birkenau. W tym też miesiącu odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu wyszehradzkiego. Młodzież polsko-czesko-słowacka uczestniczyła w zaproponowanych przez nas warsztatach pieśni w języku jidysz. Warsztaty poprowadzili Witold Dąbrowski z Ośrodka „Brama Grodzka” z Lublina oraz klarnecista Jarosław Adamow. Odbył się u nas także kameralny spektakl Teatru NN pt. „Tajbełe i demon”.

W maju swoją premierę miał spektakl „Zaczarowany Dwór Kossaków”. W miesiącu tym zainaugurowaliśmy także rozpoczęcie kolejnych projektów. 19 maja miały u nas Eliminacje kwalifikujące do udziału w lipcowych warsztatach wokalnych. Odbyły się one w ramach projektu „Śpiewokossy – Spotkania Piosenki Poetyckiej” dofinansowanego dzięki Europejskiemu Funduszowi Rolnemu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskieRealizacja zadania współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, „małe projekty” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach tego programu zrealizowaliśmy także nasz kolejny projekt pt. „Skarby ukryte w Parku Kossaków”, polegający na przeprowadzeniu warsztatów ekologicznych dla dzieci i młodzieży, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z gmin: Skoczów, Brenna, Dębowiec, Hażlach, Goleszów, Chybie, Strumień, Zebrzydowice. W maju odbyły się także spotkania związane z projektem „Książki na żywo” dofinansowanym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z wykładem „Wychowanie przez czytanie” przybyła do nas pani Elżbieta Olszewska, dyrektor programowy Fundacji ABC Cała Polska czyta dzieciom. W ramach projektu Fundacja zorganizowała od kwietnia do listopada 2012 roku 15 spotkań dla przedszkoli i szkół podstawowych, w programie których znalazły się warsztaty teatralne i plastyczne inspirowane baśnią Zofii Kossak „Kłopoty Kacperka góreckiego skrzata” oraz spotkania dla dorosłych na temat kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”, a także 10 spotkań dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W ramach tych ostatnich młodzież spotykała się z zaproszonym twórcą współczesnej literatury (Artur Pałyga, Katarzyna Bazarnik, Roman Honet, Krzysztof Swiczyk, Zbigniew Machej), oraz uczestniczyła w warsztatach myślenia kreatywnego.

W ramach projektu „Książka na żywo” miał u nas miejsce także cykl imprez zatytułowanych „Pikniki z pomysłem”. Znalazły się one zresztą w programie naszego corocznego „Artystycznego Lata u Kossaków”Nasze pikniki urozmaicili recitalowo: Duet Pieprzyk, Jakub Pawlak, Michał Konstrat oraz Grupa Furmana.

W ramach Artystycznego Lata odbyły się także dwa kolejne koncerty zorganizowane dzięki Międzynarodowemu Funduszowi Wyszehradzkiemu. W czerwcu przybyła do nas Teresa Mirga wraz z zespołem Kałe Bała oraz zespół ČAČI VORBA. Pani Teresa Mirga poprowadziła także warsztat pieśni i tańca cygańskiego.

Od 11-16 czerwca odbywały się u nas Warsztaty Działań Kreatywnych adresowanych do twórczych środowisk akademickich. W ciągu tygodnia studenci wyższych szkół artystycznych tworzyli u nas w ramach warsztatów grafiki oraz malarstwa. Codziennie odbywały się także w ramach warsztatów ogólnodostępne „Rozmowy o sztuce”. Zdarzenie dofinansowane zostało ze środków Gminy Brenna.

W lipcu w ramach Artystycznego Lata odbyły się 3 kolejne przedstawienia „Zaczarowanego Dworu” oraz gościnne przedstawienia młodzieżowej grupy teatralnej TEATR ŻadEN utworzonej w ramach Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Siemianowicach Śląskich. Miały też miejsce recitale poetyckie oraz salony poezji. 7 lipca odbył się koncert finałowy uczestników warsztatów Spotkań Poetyckich Śpiewokossy i Jarosława Wasika. Tego roku współpracowaliśmy także z Festiwalem Kręgi Sztuki. W dniach 5-6 lipca odbywały się u nas „Poranki filmowe dla dzieci” oraz warsztaty teatralne dla dzieci.

W sierpniu gościliśmy u nas KATARZYNĘ GRONIEC. Jej koncert promujący najnowszą płytę Pin-up Princess był jednym z najważniejszych wydarzeń naszego Artystycznego Lata. Był on także wydarzeniem istotnym ze względu na fakt, iż wcześniej artystka nie pojawiła się ani w Bielsku-Białej, ani w Cieszynie.

Jak co roku, w sierpniu trwał u nas także Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski. Począwszy od 6 sierpnia codziennie można było podziwiać dzieła artystów z Polski, Słowacji, Czech oraz Włoch. Wszystkie dzieła inspirowane były twórczością Zofii Kossak. Z dnia na dzień ze zwykłych lipowych pni, za pomocą różnego rodzaju dłut, siekier i pił mechanicznych powstawały coraz to nowe wytwory wyobraźni rzeźbiarzy. Zakończenie pleneru odbyło się 11 sierpnia. Jury powołane przez organizatorów oceniło efekty końcowe, a następnie przyznało nagrody dla najlepszych twórców. Rzeźby powstałe podczas pleneru można było nabyć na aukcji 1 września.

Warto też wspomnieć o innych ciekawych zdarzeniach, jakie miały miejsce w ramach wyżej wspomnianych już projektów. W lipcu i sierpniu, w ramach „Skarbów ukrytych w parku”, miały miejsce warsztaty ekologiczne, podczas których można było obserwować nietoperze za pomocą detektora wykrywającego częstotliwość dźwięków i wielkość przelatującego ssaka. Odbyła się także prezentacja gry terenowej typu Wherigo „Czaru-Maru” nawiązująca do baśni Zofii Kossak „Kłopoty Kacperka góreckiego skrzata”. Spotkanie z grą miało miejsce także w listopadzie.

Ostatnim wydarzeniem roku 2012 organizowanym przez Fundację im. Zofii Kossak było przeprowadzenie jesienią Ogólnopolskiego Konkursu Ilustratorskiego „Barwne słowa Zofii Kossak”. Przedmiotem konkursu było stworzenie pracy plastycznej (rysunku, grafiki, obrazu) ilustrującej wybrany fragment książki Zofii Kossak.

Nasza oferta na rok 2012 była niezwykle zróżnicowana. Wstęp na wszystkie powyższe imprezy organizowane przez Fundację im. Zofii Kossak był nieodpłatny dzięki dotacjom zewnętrznym (projekty) oraz gminie Brenna, Starostwu Powiatowemu oraz darowiznom.

Monika Serafin