Thomas Merton. Życie z mądrością

Zapraszamy Państwa na spotkanie merton sympozjum plakat-1Thomas Merton. Życie z mądrością, które odbędzie się 8 grudnia 2018 roku (sobota) w Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków” w Górkach Wielkich.

Spotkanie jest organizowane przez dr Małgorzatę Poks z Uniwersytetu Śląskiego oraz dr Tomasza Markiewkę z ATH.

Podobnie jak u Zofii Kossak, w roku 2018 upływa pięćdziesiąt lat od śmierci Thomasa Mertona. W wielu miejscach na świecie organizowane są wydarzenia mające na celu upamiętnienie tego myśliciela, pisarza, poety, odnowiciela życia monastycznego, uczestnika dialogu międzyreligijnego, działacza na rzecz pokoju i sprawiedliwości społecznej. Thomas Merton. Życie z mądrością  stanowić będzie polski akcent w ogólnoświatowych obchodach rocznicy Mertonowskiej.

Zamiarem organizatorów jest oddanie hołdu autorowi poczytnej Siedmiopiętrowej góry i zachęcenie nowego pokolenia czytelników poszukujących mądrości do lektury tekstów człowieka wielkiego formatu, rzucającego wyzwanie religijnej i egzystencjalnej letniości. Organizację spotkania umożliwił hojny grant jubileuszowy przyznany organizatorom przez Międzynarodowe Towarzystwo Mertonowskie z siedzibą w Louisville (Kentucky, USA). W ramach spotkania odbędą się wykłady: prof. dr hab. Stanisława Obirka, dr Małgorzaty Poks oraz dr hab. Marka Bernackiego, prof. ATH. Ponadto przewiduje się pokaz filmu poświęconego Thomasowi Mertonowi oraz koncert jazzowy Olga Korusiewicz Trio. Szczegółowy program znajduje się na plakacie.

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

merton sympozjum program-1