28.07 / Russkij Ostrov – spektakl

russkijRusskij Ostrov wg Jak zjadłem psa J. Griszkowca

28 lipca, godzina 20.00

Teatr Stara Gorzelnia przy Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków”

Bilety w cenie 15 zł do nabycia w recepcji CKiS „Dwór Kossaków”.
Dochód ze sprzedaży biletów zostanie w całości przeznaczony na honoraria dla wykonawców.

Zapraszamy na spektakl Studia Sztuki Bogusława Słupczyńskiego – monodram w wykonaniu Łukasza Matuszka na motywach sztuki Jewgienija Griszkowca pt. Jak zjadłem psa.

Nie bez powodu Jewgienija Griszkowca nazywa się swoim wśród obcych. Tym, co może odróżniać przedstawienie to od innych, jest fakt pominięcia samotności publicznej. Bohater, mówiąc, zawsze pamięta, że na sali są obecni ludzie. Nieustannie się do nich zwraca. Wszystko, co wydarza się na scenie, przyjmuje formę serdecznej rozmowy. Reakcje publiczności – porozumiewawczy śmiech lub pełne współczucia milczenie – są dla bohatera Griszkowca bardzo ważne. Nie ma tu żadnego monologu wewnętrznego, ani działania za czwartą ścianą. Monodram „Russkij Ostrov” zawiera elementy biografii Griszkowca, a ściśle mówiąc czas służby wojskowej gdzieś na wschodnich krańcach Rosji, która siłą rzeczy związana jest z jej rzeczywistością. Równocześnie jednak jest to opowieść oparta na  wschodnich obserwacjach wykonawcy monodramu.

To, co najważniejsze dla bohatera, to przede wszystkim chęć zrozumienia. Przywołuje on najbardziej intymne wspomnienia ze swego życia. Równolegle udaje się mu dotrzeć do wspólnych różnym generacjom pokładów zbiorowego doświadczenia. Tylko wówczas bowiem, gdy przywołujemy tematy czy wspomnienia, które mają aspekt uniwersalny, możliwe jest wzajemne zrozumienie ludzi. Ważne jest także to, że Griszkowiec, a także wykonawca monodramu, kładą nacisk, nie na sytuację, lecz na przeżycia ludzi, którzy się w niej znaleźli.

źródło: studio-sztuki.pl

[br] Jewgienij Griszkowiec (ur. 1967, Kemerowo, Rosja) – pisarz i aktor. Nazywa się go nadzieją rosyjskiej dramaturgii. Zanim trafił do teatru przez pięć lat zajmował się pantomimą, a następnie wystawiał własne nie spisane jeszcze monologi. Kolejnym etapem w jego twórczości było sporządzenie własnym sumptem trzech egzemplarzy monodramu Jak zjadłem psa, który trafił do teatru i został wystawiony w Moskwie, a pisarz otrzymał za ten utwór nagrodę „Anty-Bookera” Założył autorski Teatr Loża, w którym prezentował sentymentalne monologi osadzone w realiach ZSRR i Rosji, które zyskały popularność dzięki własnemu językowi dramatycznemu i oryginalnemu sposobowi narracji. Griszkowiec jest także autorem innych monodramów: Jednocześnie i Planeta oraz dramatów Zapiski rosyjskiego podróżnika, Miasto, Zima i Osada (Oblężenie).

żródło: www.encyklopediateatru.pl

Reżyseria: Bogusław Słupczyński

Film

ALUK banner-vert