Dziecięca Akademia Teatru

ddW imieniu
Studia Sztuki Bogusława Słupczyńskiego 
zapraszamy dzieci w wieku 9-13 lat do udziału w zajęciach teatralnych – Dziecięcej Akademii Teatru.

[br] Spotkanie organizacyjne odbędzie się w CKiS „Dwór Kossaków” 1 marca o godz. 16.00. Każdy z rodziców otrzyma na spotkaniu bezpłatny egzemplarz książki B. Słupczyńskiego „Wielki Teatr Młodych Ludzi”.

[br]Cykl zajęć trwać będzie trzy miesiące i zakończy się publiczną prezentacją.
Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu w Dworze Kossaków (czwartki, godz. 16.00-18.00).

Udział w zajęciach jest odpłatny.

Szczegółowych informacji udziela Bogusław Słupczyński (nr tel. 519 553 334, email: studiosztukicieszyn@gmail.com).

Dołącz do wydarzenia na Facebooku!
[br]Prowadzenie:

Szymon Pilch – rocznik 1985, aktor Cieszyńskiego Studia Teatralnego (2000 – 2016), w którym zagrał m.in. w spek-taklach „Droga Żywiecka”, „Wschodzenie”, „Kavkaskij Priviet”, „Bolko Kantor”, „Historia Konia”(monodram). W Teatrze Gry i Ludzie w Katowicach zagrał w spektaklu ulicznym „Ballada o Janie Wnęku”, „Kuglarze” i licznych akcjach teatralnych. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Dom z Jaśkowic stworzył i zrealizował spektakl „Wschód spotyka Wschód” oraz „Dialog dwóch” – obecnie trwają pracę nad kolejnym spektaklem „Ptaki”. Prowadził zajęcia teatralne w Skoczowie i Brennej. W 2016 r. wyreżyserował spektakl „Strzygoń i kościół” we współpracy ze Stowarzyszeniem „Można Inaczej” z Ustronia. Był także inicjatorem powstania w listopadzie 2016 roku pierwszego plenerowego spektaklu w Brennej – „ Aż stanie się światłość”. Jest reżyserem spektaklu dla dzieci „Podróż do wnętrza komina”. Animator działań z dziećmi i młodzieżą.