Warsztaty Fotoiluzji, Fotokolażu i Portretowe

FIO1

fot. Ilona Majewska

Warsztaty FOTOILUZJI, FOTOKOLAŻU i PORTRETOWE – dla dzieci i dorosłych

24, 25 i 26.07

Fotoiluzja – warsztat fotograficzny, podczas którego uczestnicy i uczestniczki uczyli się spoglądania na rzeczywistość z nowej perspektywy i kreowania sytuacji, które sprawiają, że wykonane zdjęcia są zaskakujące dla odbiorców. Warsztat składał się z 3 części: wprowadzenia: prezentacji fotoiluzji; fotospaceru; omówienia wykonanych zdjęć.


Fotokolaże – warsztat inspirowany artystycznymi ruchami awangardowymi dadaizmem, surrealizmem. Podczas zajęć uczestnicy tworzyli: wykonywali i drukowali zdjęcia, które są podstawą tworzenia kolaży. Do ich wykonania wykorzystane zostały reprodukcje dzieł sztuki, fotografii. Uczestnicy otrzymali fotografie wykonanych prac.

Portrety z fragmentów – warsztat fotograficzny, podczas którego uczestnicy pracowali w parach. Podczas zajęć wzajemnie tworzyli swoje portrety, wykonując bardzo wiele zdjęć, a następnie łącząc je w jeden, przemyślany portret. Warsztat odwołuje się do wykorzystania fotografii przez awangardowe ruchy artystyczne. Uczestnicy otrzymali fotografie wykonanych prac.

FOTORELACJAProwadzenie:

Ilona Majewska – etnografka, od 8 lat warsztatuje i nigdy nie ma dość. Tworzy programy edukacyjne, prowadzi zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Specjalizuje się w edukacji kulturalnej, w tym edukacji do wielokulturowości, praw człowieka, animacji lokalnych społeczności. W roku 2016 stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, autorka książki dla dzieci „Murka. Mała opowieść o uchodźcach”.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Więcej o projekcie TUTAJ