Artystyczny Salon Kossaków – warsztaty malarskie

molenda[br][br]Warsztaty malarskie: Realność znikających obrazów

24 czerwca w Parku Kossaków odbyły się warsztaty malarskie, które miały na celu przedstawienie współczesnych problemów malarskich, ukazania interdyscyplinarności sztuki oraz pobudzenia wrażliwości estetycznej. Uczestnicy pracując w plenerze poszukiwali i analizowali kolor, fakturę oraz formy najbliższe idei malarstwa materii. Zajęcia przedstawiły uczestnikom alternatywny sposób spojrzenia na malarstwo i sztukę współczesną.

Efektem warsztatów były prace zainstalowane w przestrzeni Parku Kossaków, które można było oglądać przez cały okres trwania Artystycznego Lata u Kossaków 2017.

[br][br]Prowadzący:
[br]Adam Molenda. Urodził się w 1964 roku w Wodzisławiu Śląskim – Pszowie. Studiował na Uniwersytecie Śląskim w Instytucie Sztuki w Cieszynie w latach 1986-1992, gdzie uzyskał dyplom w pracowni malarstwa prof. Norberta Witka w 1992 roku oraz w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 1989-1993, gdzie uzyskał dyplom z wyróżnieniem w pracowniach: malarstwa prof. Jerzego Nowosielskiego i grafiki prof. Andrzeja Pietscha. Pracuje w Instytucie Sztuki na Wydziale Artystycznym w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajmuje się malarstwem. Realizuje również prace z wykorzystaniem wideo. Publikuje teksty związane z teorią sztuki.
[br][br]
Fotorelacja [br][br]

Dofinansowano ze środków Starostwa Powiatowego w Cieszynie.herb powiatu