Otwarty wykład // 2016

Czytam i czuję, czyli czytanie jako lekarstwo na problemy duszy

4 grudnia

Mądre, myślące dzieci. Dzieci z mocnym poczuciem własnej wartości są znacznie mniej narażone na różne błędy życiowe. Potrafią też znacznie lepiej rozróżniać dobro od zła i być wrażliwe na potrzeby innych. Za pomocą książek otwieramy dzieciom serca, przekazujemy wiedzę, wzorce, rozwijamy język i umiejętności.

Co i jak zrobić, aby to osiągnąć? 

Jakie książki wybrać?

Jak pomóc dziecku w prawidłowym emocjonalnym rozwoju?

Oto pytania, na które można było znaleźć odpowiedzi na wykładzie.

Wykład i rozmowę prowadziła Henryka Kucharczyk – konsultantka merytoryczna Kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom. Absolwentka pedagogiki artystycznej, ukończyła studia podyplomowe z nauczania integrowanego. Po ukończeniu studiów do 2009 roku pracowała w SP Bąków i SP Strumień (pow. Cieszyn), gdzie od 2002 roku jako wolontariusz prowadziła kampanię społeczną Cała Polska czyta dzieciom. Wielokrotnie nagrodzona przez Fundację ABC XXI CPCD za sukcesy w krzewieniu idei czytania dzieciom, (dwukrotnie Statuetka kampanii Cała Polska czyta dzieciom oraz tytuł „Koordynatora Roku 2009”). Odznaczona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Od 2006 Koordynator Wojewódzki kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom.