Akademia Aktywnych +

FIO akademia_22 i 3 grudnia 2016

WARSZTATY GRAFICZNE

Akademia inspirowana grafiką warsztatową w szeroko pojętym kontekście dostosowanym do możliwości uczestników. Realizowana w ramach działania „Aktywni+”.

Zadanie adresowane do osób w wieku 50+, przede wszystkim mieszkańców gminy Brenna, gmin sąsiadujących oraz powiatu cieszyńskiego.

Akademię poprowadzą specjaliści.

Będziemy pracować stacjonarnie w Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków” w Górkach Wielkich.

Uczestnicy warsztatów mają zapewniony lunch / poczęstunek.

Liczba osób uczestniczących w Akademii ograniczona.

Czas trwania warsztatów:
5 godzin dziennie z przerwą na lunch, przewidywany czas trwania warsztatów 10.00-15.00

Obowiązują wcześniejsze zapisy:

tel. 33 851 03 51,
centrumkossak@gmail.com

współkoordynator działania: Barbara Wrona, tel.  515 261 827

Prowadzące:

KAMILA BEDNARSKA

Urodziła się w 1983 r. w Rzeszowie. Zajmuje się grafiką, rysunkiem i malarstwem. Absolwentka Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dyplom z wyróżnieniem uzyskała w 2009 roku w pracowni wklęsłodruku prof. Marka Olszyńskiego i dr Pawła Bińczyckiego oraz w pracowni malarstwa prof. Stanisława Białogłowicza. Laureatka Nagrody im. Jerzego Panka za Najlepszy Dyplom na Wydziale Sztuki w roku akademickim 2008/2009. Od ukończenia studiów pracuje w Zakładzie Grafiki Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Uczestniczka projektów artystycznych (m.in. wystaw międzyuczelnianych, przeglądów plastycznych, sympozjów artystycznych, aukcji charytatywnych). Od 2011 roku członek grupy Dorothea Fleiss & East West Artsts e. V.  Asystentka Dorothy Fleiss przy organizacji międzynarodowych projektów artystycznych, m.in.: 5th Symposium of Contemporary Art Mallnitz, 2nd European International Book Art Biennale. Od wielu lat współpracuje z łańcucką galerią Marzenie, gdzie prowadzi warsztaty plastyczne dla dzieci. Jest również członkiem  Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Kultury i Sztuki  W Kręgu Pogranicza działającej przy tej galerii. Od 2012 roku Prezes Fundacji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Inwencja, która wspiera wydarzenia kulturalne regionu podkarpackiego. Zorganizowała 6 wystaw indywidualnych i uczestniczyła w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych, prezentowanych w kraju i za granicą
(m. in.: Anglia, Austria, Belgia, Grecja, Rumunia, Egipt, USA). Jest Członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków.

MAGDALENA UCHMAN

Urodziła się w 1981 r. w Przeworsku. Zajmuje się grafiką. Absolwentka Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 2006 roku uzyskała dyplom z wyróżnieniem w pracowni wklęsłodruku prof. Krzysztofa Skórczewskiego. Za wybitne osiągnięcia w trakcie studiów otrzymała Dyplom Uznania Rektora. W roku 2010 ukończyła Środowiskowe Studia Doktoranckie na Wydziale Grafiki w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Od roku 2012 pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Grafiki Warsztatowej i Projektowej na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zorganizowała 17 wystaw indywidualnych. Brała udział w ponad siedemdziesięciu wystawach zbiorowych, ogólnopolskich i międzynarodowych w kraju i za granicą, w tym: 5th Egyptian International Print Triennale 2006, Egipt (2006); Fourth International Biennial Exhibition of Mini Prints, Tetovo / Macedonia (2008); 5-te Międzynarodowe Biennale Miniatury Częstochowa 2008 / Polska; 6 th International Exhibition of Miniatures  Little m, Wilno / Litwa (2011); Komu potrzebny jest jeszcze mistrz, Artes Gallery, New York City- Manhattan / USA (2011); 5th Mallnitz Symposium of contemporary of art, Bios Nationalpark Zentrum, Mallniz / Austria (2011); Printmaking Graphic from The Rzeszow University, Europejski Komitet Regionów, Bruksela / Belgia (2011); 15. Międzynarodowe Triennale Małych Form Grafiki, Miejska Galeria Sztuki, Łódź / Polska (2014). Laureatka nagród i wyróżnień, m. in.: wyróżnienie w konkursie „Grafika Kwartału” organizowanym przez Biuro Wystaw Artystycznych
w Rzeszowie (2005); wyróżnienie za obiekty graficzne „The Gift” na III Biennale Grafiki Eksperymentalnej w Rumunii (2008); I nagroda VIII Międzynarodowego Przeglądu Małego Formatu w Rumunii oraz w przeglądzie „Granice Rysunku” w Rzeszowie (2006). Otrzymała również II nagrodę Dziekana Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego podczas II Międzynarodowego Sympozjum w Szymbarku w 2011 roku.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.