Warsztaty filmowe – dokument

FIO1Termin – listopad/2016-marzec 2017 – łącznie 5 dwudniowych sesji.

Grupa wiekowa: 15-50 lat, limit miejsc 12 osób

Warsztaty poprowadzi Wojciech Królikowski

Udział bezpłatny!

Warsztaty filmowe / film dokumentalny to warsztaty, których efektem ma być jeden lub dwa wspólne 10-15 minutowe filmy dotyczące lokalnego zagadnienia. Zajęcia podzielimy na pięć dwudniowych spotkań. Pracować będziemy w zespołach. Prowadzącemu będzie towarzyszyć asystent techniczny pomagający przy montażu. Dokładny harmonogram realizacji zdjęć w terenie będzie ustalany na bieżąco oraz po spotkaniu ogólnym zaplanowanym na listopad 2016 (dokładna data zostanie podana we wrześniu).

 

Dzięki tym warsztatom uczestnicy:

– nauczą się jak zrealizować film prawie bez żadnych kosztów,

– dowiedzą się jak zaangażować i zachęcić do aktywnego udziału w realizowanym filmie,

– zrozumieją na czym naprawdę opiera się skuteczność filmu dokumentalnego.

Cele warsztatów:

•  Uwrażliwienie uczestników na potrzeby i wartości odbiorcy filmu dokumentalnego,
•  Przekazanie wiedzy na temat różnych form filmu dokumentalnego,
•  Kształtowanie umiejętności tworzenia treści pojawiającej się w filmie,
•  Zaznajomienie się z konstrukcją filmu dokumentalnego,
•  Nabycie wiedzy z zakresu pisania scenariusza i scenopisu filmu dokumentalnego,
•  Rozwój umiejętności kreatywnego tworzenia scenariusza filmu dokumentalnego,

Metody pracy

Wszystkie zajęcia poprowadzone zostaną z wykorzystaniem interaktywnych form pracy, angażujących uczestników do udziału. Będą to takie formy, jak: wykład interaktywny, dyskusja, praca w małych grupach, pisanie scenariusza, pisanie scenopisu, analiza filmów promocyjnych, burza mózgów, praca z tekstem, warsztat realizatora.

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW – zostanie podany wkrótce.

Ostateczna treść warsztatów zostanie dostosowana do potrzeb uczestników. Dlatego może się trochę różnić pod względem dokładnego przebiegu oraz zastosowanych ćwiczeń.

Dla uczestników warsztatów zostały przewidziane przerwy na lunch.

* Wojciech Królikowski – absolwent reżyserii na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wcześniej ukończył filmoznawstwo na Wydziale Filologicznym UŚ, współpracuje z TVP Katowice; autor kilkudziesięciu reportaży, filmów dokumentalnych, programów publicystycznych, reportaży radiowych. Nagrody: Wyróżnienie specjalne w kategorii dokument historyczny na 49 Chicago TV Awards za film dokumentalny „W oku Boga”, Nominacja do finału XVI Konkursu Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej 2013, Grand Prix za reportaż dokumentalny „Bomba w torcie” (2011). Realizator licznych dokumentów dla TVP Historia i dla 2 programu TVP.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Więcej o projekcie TUTAJ