Warsztaty filmowe – dokument

FIO1Listopad/2016-marzec 2017

Grupa wiekowa: 15-50 lat

Prowadzenie: Wojciech Królikowski

Warsztaty filmowe / film dokumentalny to warsztaty, których efektem jest film dokumentalny o Stanicy Kamińskiego. Zajęcia podzielone były na pięć dwudniowych spotkań. Prowadzącemu towarzyszył asystent techniczny pomagający przy montażu.

[br][br][br][br]

 

 

Dzięki tym warsztatom uczestnicy:

– nauczyli się, jak zrealizować film prawie bez żadnych kosztów,

– dowiedzieli się, jak zaangażować i zachęcić do aktywnego udziału w realizowanym filmie,

– zrozumieli, na czym naprawdę opiera się skuteczność filmu dokumentalnego.

Cele warsztatów:

•  Uwrażliwienie uczestników na potrzeby i wartości odbiorcy filmu dokumentalnego,
•  Przekazanie wiedzy na temat różnych form filmu dokumentalnego,
•  Kształtowanie umiejętności tworzenia treści pojawiającej się w filmie,
•  Zaznajomienie się z konstrukcją filmu dokumentalnego,
•  Nabycie wiedzy z zakresu pisania scenariusza i scenopisu filmu dokumentalnego,
•  Rozwój umiejętności kreatywnego tworzenia scenariusza filmu dokumentalnego,

Metody pracy

Wszystkie zajęcia prowadzone były z wykorzystaniem interaktywnych form pracy, angażujących uczestników do udziału. Były to takie formy, jak: wykład interaktywny, dyskusja, praca w małych grupach, pisanie scenariusza, pisanie scenopisu, analiza filmów promocyjnych, burza mózgów, praca z tekstem, warsztat realizatora.

 

FOTORELACJA

* Wojciech Królikowski – absolwent reżyserii na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wcześniej ukończył filmoznawstwo na Wydziale Filologicznym UŚ, współpracuje z TVP Katowice; autor kilkudziesięciu reportaży, filmów dokumentalnych, programów publicystycznych, reportaży radiowych. Nagrody: Wyróżnienie specjalne w kategorii dokument historyczny na 49 Chicago TV Awards za film dokumentalny „W oku Boga”, Nominacja do finału XVI Konkursu Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej 2013, Grand Prix za reportaż dokumentalny „Bomba w torcie” (2011). Realizator licznych dokumentów dla TVP Historia i dla 2 programu TVP.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Więcej o projekcie TUTAJ