Warsztaty dla szkół – „Zaufanie” – ZAREZERWOWANE


mat i świat[br] Spotkania wokół „ZAUFANIA”

7, 8, 9 LISTOPADA 2016

Trzy propozycje dostosowane do wieku i potrzeb uczestników: „Kolej na Zaufanie”, „Zaufanie kiełkuje”, „Zaufanie: odpowiedzialność i wrażliwość społeczna” – wszystkie oparte o wydaną w 2015 roku książkę pt. „Zaufanie” autorstwa Anny Cieplak i Lidii Ostałowskiej. Książka ta, tak jak poprzednie publikacje KP („Bieda. Przewodnik dla dzieci”, „Współpraca. Przewodnik dla dzieci”), to ważne i warte przemyślenia pozycje.

Warsztaty skierowane do uczniów IV-VI klasy szkoły podstawowej.
W jednych warsztatach udział może wziąć ok. +/- 20 osób. W ramach projektu istnieje kilka możliwych ścieżek uczestnictwa w warsztatach:

[br] [br]

1) w spotkaniach może wziąć udział jedna zainteresowana klasa IV, wówczas przybywa ona trzy dni pod rząd na specjalnie dedykowane dla niej warsztaty kompleksowe.

2) warsztaty pojedyncze dla 3 różnych grup.

Prowadząca:

Anna Cieplak – z wykształcenia animatorka kultury, stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach działania „#awangarda27-39” wokół poezji Juliana Przybosia, wyróżniona przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego za działalność kulturalną  (2014), autorka książki „Zaufanie”. Od 2009 związana
z działalnością kulturalną na rzecz Cieszyna w ramach Świetlicy Krytyki Politycznej „Na Granicy”, O!Świetlicy oraz Księgarni/Czytelni „Na Granicy” gdzie koordynuje liczne działania oraz projekty skierowane do dorosłych, dzieci
i młodzieży. Autorka scenariuszy do zajęć dla dzieci udostępnianych dla nauczycieli, animatorów
i edukatorów, m.in „Inspirator O!Świetlicy”, „Inspirator O! Świetlicy 2- pomysły, problemy, wyzwania”, „200 razy Kolberg!” czy scenariuszy zajęć do książki „Zaufanie”.

Warsztaty częściowo będą nawiązywać do tego scenariusza zajęć, częściowo zaś zostaną zmodyfikowane ze względu na grupę i jej potrzeby.

Audycja o zaufaniu: TUTAJ.

Kampania społeczna: TUTAJ.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

mat i świat

CPCzD logo

logotypy Czytam i Czuje.jpg