Przyjmiemy stażystę!

ruinyChciałabyś/chciałbyś zobaczyć, jak wygląda praca w organizacji pozarządowej? Wziąć udział w realizacji projektów kulturalnych odbywających się w ramach Artystycznego Lata u Kossaków? Jeżeli nie masz planów wakacyjnych przyjdź na staż do naszej fundacji.

Fundacja im. Zofii Kossak zaprasza na staż w okresie do 31 października 2016 roku w Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków”, ul. Stary Dwór 4, Górki Wielkie. Staż będzie realizowany w ramach projektu pn. PO-WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój” prowadzonego przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie. Po zakończeniu stażu oferujemy pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej przez okres 3 miesięcy.

Jesteś zdecydowany? Nie zwlekaj! Masz czas tylko do 15 lipca.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Pracy w Cieszynie: Pani Joanna Stebel oraz Pani Marcelina Sobańska-Szczyrba (pok. 22, II piętro), nr telefonu 33 8514991 w. 118 lub 120.

przeczytaj więcej…


Poszukiwane:

• pozytywne nastawienie,
• mile widziane wykształcenie wyższe humanistyczne (nie wymagane),
• znajomość MS Office,
• osoba bezrobotna do 29 r. ż.,
• dobra organizacja pracy,
• kreatywność i predyspozycje do działań animacyjnych.

Oczekiwane:

• wsparcie zespołu przy realizacji prowadzonych projektów kulturalnych,
• udział w wydarzeniach organizowanych w ramach Artystycznego Lata u Kossaków,
• oprowadzanie po wystawie stałej i czasowej w Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków”,
• przygotowanie materiałów prasowych, informacji na strony www, fb.

Gwarantowane:

• zdobycie doświadczenia z organizacji projektów kulturalnych,
• samodzielne redagowanie tekstów informacyjnych,
• umiejętność aktualizowania stron internetowych,
• możliwość realizacji własnych pomysłów,
• elastyczny czas pracy,
• świetna atmosfera pracy,
• referencje po zakończeniu stażu.