Plener fotograficzny FOTO i OWO

Plener fotograficzny EPIZOD 1. – LATO

3,4,5 sierpnia

Zadanie adresowane do osób 50+ (także seniorów), liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział bezpłatny.

Uczestnicy mają zapewniony nocleg oraz wyżywienie.

Plener poprowadzi Sebastian Słonina.

Fotografią zajmuję się amatorsko. Są okresy w moim życiu, kiedy tej pasji poświęcam wiele czasu, czasami zaś przez dłuższy czas nie ma  możliwości robienia zdjęć… Fotografia przyrodnicza, która jest głównym obszarem mojej działalności fotograficznej jest dla mnie rozszerzeniem i uzupełnieniem dotychczasowych zainteresowań, zainteresowań zawsze związanych z obcowaniem z przyrodą, poznawaniem ciekawych miejsc i ludzi. Myślę także, że w moim przypadku, fotografia przyrodnicza pozwala realizować pewne dziecięce marzenia. (S. Słonina)

***

Plener fotograficzny „Foto i Owo” (4 cykle: wiosna, lato, jesień, zima). Tematyka pleneru będzie związana z dawną stanicą harcerską Aleksandra Kamińskiego oraz leżącym nieopodal wzgórzem Bucze, u podnóża którego powstały przedwojenne zabytkowe (obecnie opuszczone i zaniedbane) obiekty. Prace powstałe podczas pleneru zostaną zaprezentowane w formie multimedialnej prezentacji w czasie spotkania podsumowującego projekt, publikacji albumowo-literackiej oraz wystawy. Poza fotografią, osoby będą też pracować literacko z trenerem zaproszonym do tej inicjatywy. Sprzęt fotograficzny zostanie częściowo udostępniony przez fundację i prowadzącego plener, w miarę możliwości uczestnicy mogą zabrać z sobą także swój sprzęt.

Przewiduje się w ramach kolejnych odsłon zadania współpracę z lokalnymi Domami Pomocy Społecznej.

Materiały do pobrania dla osób zapisanych na plener:

Plener lato – program

Planowany zakres zajęć fotograficznych w ramach Foto i Owo

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

FIO1