Warsztaty filmowe Video DSLR

FIO1Czy marzyłeś o tym, by zrealizować profesjonalny film reklamowy? Stworzyć własną kampanię społeczną lub reklamową. Przyjdź do nas na 6-dniowe warsztaty filmowe. Udział w warsztatach jest bezpłatny! Warsztaty przeznaczone są dla mieszkańców powiatu cieszyńskiego.

Warsztaty filmowe, których efektem będą krótkie filmy reklamowe, utrzymane będą w konwencji teledysku. Zajęcia podzielimy na trzy 2-dniowe spotkania. Pracować będziemy w grupach 3-osobowych. Ze względu na wymagania sprzętowe część prac będzie ustalana z uczestnikami warsztatów indywidualnie w grupach. Prowadzącemu będą towarzyszyć asystenci techniczni pomagający w warsztatach. Dokładny harmonogram realizacji zdjęć w terenie z poszczególnymi grupami będzie ustalony po spotkaniu ogólnym. Każdy film będzie miał około 2 minut.

Terminy – UWAGA, ZMIANA!: 9/10.08, 12/13.08, 20/21.08 – łącznie 6 dni szkoleniowych, 30 godzin.

Grupa wiekowa: 15-50 lat, limit miejsc 12 osób

Warsztaty poprowadzi Wojciech Królikowski – absolwent reżyserii na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wcześniej ukończył filmoznawstwo na Wydziale Filologicznym UŚ, współpracuje z TVP Katowice; autor kilkudziesięciu reportaży, filmów dokumentalnych, programów publicystycznych, reportaży radiowych. Nagrody: Wyróżnienie specjalne w kategorii dokument historyczny na 49 Chicago TV Awards za film dokumentalny „W oku Boga”, Nominacja do finału XVI Konkursu Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej 2013, Grand Prix za reportaż dokumentalny „Bomba w torcie” (2011). Realizator licznych dokumentów dla TVP Historia i dla 2 programu TVP.

ZAPRASZAMY

ZAPISY TRWAJĄ. Liczba miejsc ograniczona!

Szkolenie z zakresu realizacji spotu reklamowego i filmu  promocyjnego obejmuje wykład na temat pracy nad scenariuszem, realizacją i montażem filmu promocyjnego, pokaz wyselekcjonowanych filmów promocyjnych, spotów, kampanii  reklamowych.

Dzięki tym warsztatom uczestnicy:

– nauczą się jak zrealizować film prawie za darmo,

– dowiedzą się jak zaangażować i zachęcić innych do aktywnego udziału w realizowanym filmie,

– zrozumieją na czym naprawdę opiera się skuteczność filmu promocyjno-reklamowego.

Cele warsztatów:

•  uwrażliwienie uczestników na potrzeby i wartości odbiorcy filmu promocyjnego,
•  przekazanie wiedzy na temat różnych form filmu promocyjnego,
•  kształtowanie umiejętności tworzenia tekstów reklamowych,
•  zaznajomienie się z konstrukcją filmu promocyjnego,
•  nabycie wiedzy z zakresu pisania scenariusza i scenopisu filmu promocyjnego,
•  rozwój umiejętności kreatywnego tworzenia scenariusza filmu promocyjnego,

Metody pracy

Wszystkie zajęcia poprowadzone zostaną z wykorzystaniem interaktywnych form pracy, angażujących uczestników do udziału. Będą to: wykład interaktywny, dyskusja, praca w małych grupach, pisanie scenariusza, pisanie scenopisu, analiza filmów promocyjnych, burza mózgów, praca z tekstem perswazyjnym, warsztat realizatora.

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW:

• charakterystyka odbiorcy filmu promocyjnego,
• język perswazji stosowany w filmach reklamowych i promocyjnych (ćwiczenia),
• struktura filmu promocyjnego (ćwiczenia),
• analiza przykładowych filmów reklamowych i promocyjnych (ćwiczenia),
• wiedza z zakresy pisania scenariusza (ćwiczenia),

• wiedza z zakresu pisania scenopisu (ćwiczenia),

• realizacja filmu promocyjno-reklamowego (praktyczny warsztat).

[br] Ostateczna treść wszystkich szkoleń zostanie dostosowana do potrzeb ich uczestników. Dlatego mogą się trochę różnić pod względem dokładnego przebiegu oraz zastosowanych ćwiczeń. Wszystkie będą jednak obejmowały przedstawione w tym programie zagadnienia.

Dla uczestników warsztatów zostały przewidziane przerwy na lunch.

ZAPISY: centrumkossak@gmail.com, tel. +48 33 851 03 51

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Więcej o projekcie TUTAJ