Warsztaty Video DSLR – film reklamowy

FIO1 6 dni szkoleniowych, 30 godzin.

Grupa wiekowa: 15-50 lat

Warsztaty prowadził Wojciech Królikowski

Warsztaty filmowe / film reklamowy, których efektem jest krótki film reklamowy utrzymany w konwencji teledysku. Zajęcia były podzielone na trzy dwudniowe spotkania. Pracować będziemy w grupach 3-osobowych.

Szkolenie z zakresu realizacja spotu reklamowego i filmu  promocyjnego

Obejmowało wykład na temat pracy nad scenariuszem, realizacją i montażem  filmu  promocyjnego, pokaz  wyselekcjonowanych   filmów  promocyjnych, spotów  reklamowych.

Dzięki tym warsztatom uczestnicy:

– nauczyli się, jak zrealizować film prawie bez żadnych kosztów,

– dowiedzieli się, jak zaangażować i zachęcić uczniów szkoły do aktywnego udziału w realizowanym filmie,

– zrozumieli, na czym naprawdę opiera się skuteczność filmu promocyjno-reklamowego.

Cele warsztatów:

•  Uwrażliwienie uczestników na potrzeby i wartości odbiorcy filmu promocyjnego,
•  Przekazanie wiedzy na temat różnych form filmu promocyjnego,
•  Kształtowanie umiejętności tworzenia tekstów reklamowych,
•  Zaznajomienie się z konstrukcją filmu promocyjnego,
•  Nabycie wiedzy z zakresu pisania scenariusza i scenopisu filmu promocyjnego,
•  Rozwój umiejętności kreatywnego tworzenia scenariusza filmu promocyjnego,

Metody pracy

Wszystkie zajęcia poprowadzone zostały z wykorzystaniem interaktywnych form pracy, angażujących uczestników do udziału. Były to takie formy, jak: wykład interaktywny, dyskusja, praca w małych grupach, pisanie scenariusza, pisanie scenopisu, analiza filmów promocyjnych, burza mózgów, praca z tekstem perswazyjnym, warsztat realizatora.

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW – Charakterystyka odbiorcy filmu promocyjnego, Język perswazji stosowany w filmach reklamowych i promocyjnych – ćwiczenia, Struktura filmu promocyjnego – ćwiczenia, Analiza przykładowych filmów reklamowych i promocyjnych – ćwiczenia, Wiedza z zakresy pisania scenariusza – ćwiczenia, Wiedza z zakresu pisania scenopisu-ćwiczenia, Realizacja filmu promocyjno-reklamowego – praktyczny warsztat.

Ostateczna treść wszystkich szkoleń została dostosowana do potrzeb ich uczestników. Dlatego mogą się trochę różnić pod względem dokładnego przebiegu oraz zastosowanych ćwiczeń. Wszystkie obejmowały jednak przedstawione w tym programie zagadnienia.

FOTORELACJA

* Wojciech Królikowski – absolwent reżyserii na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wcześniej ukończył filmoznawstwo na Wydziale Filologicznym UŚ, współpracuje z TVP Katowice; autor kilkudziesięciu reportaży, filmów dokumentalnych, programów publicystycznych, reportaży radiowych. Nagrody: Wyróżnienie specjalne w kategorii dokument historyczny na 49 Chicago TV Awards za film dokumentalny „W oku Boga”, Nominacja do finału XVI Konkursu Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej 2013, Grand Prix za reportaż dokumentalny „Bomba w torcie” (2011). Realizator licznych dokumentów dla TVP Historia i dla 2 programu TVP.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Więcej o projekcie TUTAJ