Pamięć Aktywna – o działaniu

Cykl warsztatowo-szkoleniowy inspirowany pracą z nowymi technologiami „Pamięć Aktywna”

Skierowany do osób w wieku 15-50 lat

Podczas zajęć uczestnicy stworzyli własną kampanię społeczno-reklamową regionu, a także zrealizowali własny film dokumentalny.

Cykl warsztatów filmowo-fotograficznych, podczas których pod czujnym okiem mistrzów z danych dziedzin uczestnicy projektu przeszli cały proces tworzenia od zagadnień teoretycznych, poprzez wybór tematu, pracę w plenerze, postprodukcję komputerową po wydanie kompletnego dzieła. Pracowaliśmy w trzech obszarach: filmu dokumentalnego, filmu reklamowego miejsca, w którym żyją uczestnicy i fotografii krajobrazowo-architektonicznej (rezultatem są kartki pocztowe).

Inicjatywa składała się z 3 części:

1.Warsztaty filmowe / film reklamowy, których efektem jest krótki film reklamowy utrzymany w konwencji teledysku. Zajęcia były podzielone na trzy dwudniowe spotkania. Prowadzącemu towarzyszył asystent techniczny pomagający w warsztatach.

Fotorelacja

2.Warsztaty filmowe / film dokumentalny, których efektem jest film dokumentalny o Stanicy Kamińskiego.

Fotorelacja

3.Warsztaty fotograficzne, których efektem są kartki pocztowe, przygotowane przez uczestników.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.