Czytam i czuję – spotkania dla szkół

czytam i czuję[br][br]1, 4 (2 spotkania) i 20 czerwca 2016
24 października 2016

Łącznie odbyło się 5 spotkań.

Prowadzenie: Henryka Kucharczyk, Bogusław Słupczyński, Aleksandra Skupnik

Warsztaty adresowane były zarówno do uczniów, jak i pedagogów – nauczycieli.

Spotkanie prowadziła Henryka Kucharczyk, popularyzator idei „wychowania przez czytanie” oraz koordynator wojewódzki akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Natomiast dzieci pod opieką animatorów – aktora (Bogusława Słupczyńskiego) i plastyka (Aleksandry Skupnik) pracowały warsztatowo (działania teatralno-plastyczne) na bazie wybranej pozycji książkowej.

[br][br][br][br][br][br]


Henryka Kucharczyk – konsultantka merytoryczna dotycząca Kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom. Absolwentka pedagogiki artystycznej, studia podyplomowe z nauczania z integrowanego. Po ukończeniu studiów do 2009 roku pracowała w SP Bąków i SP Strumień (pow. Cieszyn), gdzie od 2002 roku jako wolontariusz prowadziła kampanię społeczną Cała Polska czyta dzieciom. Wielokrotnie nagrodzona przez Fundację ABC XXICPCD za sukcesy w krzewieniu idei czytania dzieciom, (dwukrotnie Statuetka kampanii Cała Polska czyta dzieciom oraz tytuł „Koordynatora Roku 2009”. Odznaczona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Od 2006 Koordynator Wojewódzki kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom.

Bogusław Słupczyński – aktor, reżyser, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Al. Zelwerowicza w Warszawie. Aktor Teatru Polskiego w Warszawie za dyrekcji Kazimierza Dejmka. Organizator jednego z pierwszych prywatnych Studiów Aktorskich w Polsce Studio Aktorskie AS w Warszawie. Twórca Teatru Studio Aktorskie w Puławach, a potem Stowarzyszenia Teatralnego „Puławy”. Założyciel Teatru CST i Stowarzyszenia na rzecz Odnowy i Współistnienia Kultur „Sałasz”. Reżyser kilkunastu spektakli. Ważną jego aktywnością jest praca pedagogiczna, realizowane warsztaty z młodzieżą i dziećmi. W latach 2008-2011 tworzy nurt Off w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Bez Granic” w Cieszynie. Od 2009 roku współpracuje z poznańską grupą „Asocjacja 2006″ Piotra Tetlaka i Lecha Raczaka. W roku 2012 wraz ze swoim stowarzyszeniem nominowany przez „Rzeczpospolitą” do Nagrody im. Jerzego Giedroycia. W ostatnim czasie pracował z grupą dziecięcą i młodzieżową w Miejskim Centrum Kultury w Skoczowie.

Aleksandra Skupnik – plastyczka.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

logotypy Czytam i Czuje.jpg

Logotypy razem3

CPCzD logo