Akademickie Forum Humanistyczne na Akademii Techniczno-Humanistycznej

Źródło: http://www.kip.ath.bielsko.pl/

Źródło: http://www.kip.ath.bielsko.pl/

Jesienią 2015 r. rozpoczęło swoją działalność Akademickie Forum Humanistyczne w ATH w Bielsku-Białej zorganizowane pod patronatem dziekana Wydziału Humanistyczno-Społecznego, prof. ATH dr hab. Marka Bernackiego. Idea forum jako platformy wymiany myśli między przedstawicielami środowiska humanistycznego Bielska-Białej skupionych m.in. w placówkach kulturalno-oświatowych i pracownikami naukowymi Akademii, zrodziła się w lutym 2015 roku po zorganizowanej w murach Akademii interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Bielsko-Biała: historia – kultura – sztuka”.

W ramach forum zaprezentowane zostaną także działania Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków” prowadzonego przez Fundację im. Zofii Kossak.

Prelekcja zatytułowana „Kategoria odpowiedzialności w kontekście animacji kulturalnej – na przykładzie działalności Fundacji im. Zofii Kossak oraz Centrum Kultury i Sztuki Dwór Kossaków” odbędzie się o godz. 16.00 w sali L120 (audytorium), ATH ul. Willowa 2 w Bielsku-Białej 7 kwietnia 2016.

Prelekcję wygłosi Monika Serafin, która kieruje obecnie działaniami kulturalno-edukacyjnymi CKiS                                 „Dwór Kossaków”, a z fundacją współpracuje od 2011 roku.

PROGRAM FORUM – zawarta jest w nim błędna data prelekcji Moniki Serafin – odbędzie się ona 7 kwietnia, jak napisano powyżej.

***

Z Akademią Techniczno-Humanistyczną – Wydziałem Humanistyczno-Społecznym, a także jej absolwentami staramy się współpracować przy różnych okazjach i wydarzeniach. Do tej pory z przyjemnością m.in. gościliśmy uczestników konferencji „Dyskursy Miłosza. Dyskursy o Miłoszu” podczas ich wizyty u nas, a także studentów i wykładowców podczas ich kilku sesji warsztatowych, jakie zdecydowali się  u nas przeprowadzić. Z chęcią przyjmujemy też do na studentów z tej jednostki poszukujących miejsca na realizację praktyki czy stażu.

W związku z tym załączamy tutaj, przygotowaną przez Wydział, z prośbą o promocję, materiał przybliżający jednostkę i polonistyczne studia na niej. Być może zainteresuje potencjalnie „niezdecydowanych” jeszcze tegorocznych maturzystów i nie tylko 😉

Polonistyka ATH_prezentacja promocyjna

ath