Dzień Solidarności z Uchodźcami

Są takie chwile, kiedy trzeba głośno i wyraźnie wypowiedzieć swoje zdanie. Powiedzieć o wartościach, które łączą, a nie dzielą.  Porozmawiać o lękach, które można przezwyciężyć i nazwać zło, któremu trzeba się sprzeciwić. Dzień 15 października 2015 w instytucjach publicznych, w placówkach kultury, w organizacjach pozarządowych i w mediach ogłoszony został Dniem Solidarności z  Uchodźcami.  Więcej informacji o Dniu Solidarności z Uchodźcami  na stronie: uchodzcymilewidziani.com

Fundacja im. Zofii Kossak przyłączyła się do akcji ponieważ jak najbardziej zgadza się z tym, że trzeba i należy mówić i przypominać o tym, co łączy, a nie dzieli. Warto rozmawiać o inności, obcości oraz o lękach, które one wyzwalają. Uważamy, że lęki te można przezwyciężyć poprzez działania na szeroką skalę, jak i te mikroskopijne – „u podstaw”. Podobnie jak inicjatorzy akcji, mówimy NIE tym, którzy „wzniecają lęk, wrogość i niechęć wobec uchodźców,  którzy posługują się mową nienawiści (…). W Polsce nie ma zgody na rasizm. Nie ma zgody na hejt wobec słabszych, bezbronnych i tych w potrzebie.”

Jako fundacja, dla której szczególnie ważne są działania z przestrzeni edukacyjnej dzieci i młodzieży, staramy się także sięgać po wątki dotyczące dialogu międzykulturowego oraz tak popularnej w dzisiejszych czasach (a ciągle nie do końca dobrze rozumianej) idei wielokulturowości. Jest to dla nas ważne także ze względu na postać Zofii Kossak – pisarki, działaczki społecznej, współzałożycielki Żegoty, której myśli także w dzisiejszych czasach pozostają często błędnie i niekompletnie interpretowane właśnie na tym jednym z najpilniejszych planów życia społecznego dot. współżycia w różnorodności.

W ramach akcji dotyczącej uchodźców postanowiliśmy Was – naszych odbiorców, zachęcić do pomyślenia nad tym, co ta wielokulturowość de facto dla Was, Waszych dzieci właśnie oznacza. Pomyślmy o sytuacji uchodźców nie w kontekście medialnego szumu, ale właśnie – „od podstaw”. Zapraszamy do udziału w konkursie, który odbywa się w związku z organizowanym dnia 15 października Dniem Solidarności z Uchodźcami.

Historia każdej zbiorowości ludzkiej stanowi skarbiec doświadczeń, pouczeń. […] wskazuje nieomylnie zasady na przyszłość.

(Zofia Kossak, List do Kazimierza Plisowskiego, Trossell, 1950 rok, w: Zofia Kossak Na emigracji, oprac. Mirosława Pałaszewska, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 1998 rok, s. 254.)

Więcej informacji o KONKURSIE: http://dworkossakow.pl/?p=2678

konkurs