Konkurs plastyczny // Wielokulturowość

Konkurs odbywa się w związku z organizowanym dnia 15 października Dniem Solidarności z Uchodźcami.

Fundacja im. Zofii Kossak przyłączyła się do akcji ponieważ jak najbardziej zgadza się z tym, że trzeba i należy mówić i przypominać o tym, co łączy, a nie dzieli. Warto rozmawiać o inności, obcości oraz o lękach, które one wyzwalają. Uważamy, że lęki te można przezwyciężyć poprzez działania na szeroką skalę, jak i te mikroskopijne – „u podstaw”. Podobnie jak inicjatorzy akcji, mówimy NIE tym, którzy „wzniecają lęk, wrogość i niechęć wobec uchodźców,  którzy posługują się mową nienawiści (…). W Polsce nie ma zgody na rasizm. Nie ma zgody na hejt wobec słabszych, bezbronnych i tych w potrzebie.” (źródło: http://uchodzcymilewidziani.com/akcja/).

Jako fundacja, dla której szczególnie ważne są działania z przestrzeni edukacyjnej dzieci i młodzieży, staramy się także sięgać po wątki dotyczące dialogu międzykulturowego oraz tak popularnej w dzisiejszych czasach (a ciągle nie do końca dobrze rozumianej) idei wielokulturowości. Jest to dla nas ważne także ze względu na postać Zofii Kossak – pisarki, działaczki społecznej, współzałożycielki Żegoty, której myśli także w dzisiejszych czasach pozostają często błędnie interpretowane właśnie na tym jednym z najpilniejszych planów życia społecznego dot. współżycia w różnorodności.

W ramach akcji dotyczącej uchodźców postanowiliśmy Was – naszych odbiorców, zachęcić do pomyślenia nad tym, co ta wielokulturowość de facto dla Was, Waszych dzieci właśnie oznacza. Pomyślmy o sytuacji uchodźców nie w kontekście medialnego szumu, ale właśnie – „od podstaw”.

 

Historia każdej zbiorowości ludzkiej stanowi skarbiec doświadczeń, pouczeń. […] wskazuje nieomylnie zasady na przyszłość.

(Zofia Kossak, List do Kazimierza Plisowskiego, Trossell, 1950 rok, w: Zofia Kossak Na emigracji, oprac. Mirosława Pałaszewska, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 1998 rok, s. 254.)

konkurs

Regulamin konkursu plastycznego „Wielokulturowość – co to?”

 1. Fundacja im. Zofii Kossak ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci wraz z opiekunami pod tytułem „Wielokulturowość – co to?”. Przedmiotem konkursu są prace plastyczne inspirowane zagadnieniem wielokulturowości, otwartości na inne kultury, ideą wolności, gościnności oraz tzw. bagaży kulturowych, jakie wszyscy nosimy. Prace mogą nawiązywać do różnych wątków. Mogą mieć charakter symboliczny – metaforyczny. Pod względem technicznym prace powinny być płaskie, wykonane dowolną techniką (rysunek, malarstwo, collage, grafika lub inne). Maksymalny rozmiar prac to 700 mm x 1000 mm (w poziomie lub w pionie). Rozmiar sugerowany: A4/A3.
  3. Fundacja im. Zofii Kossak zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania przesłanych prac. Prace złożone na konkurs nie będą zwracane.
  4. Prace należy dostarczyć (osobiście lub przesyłką) do siedziby Fundacji im. Zofii Kossak (ul. Stary Dwór 4, 43-436 Górki Wielkie) do 8 listopada 2015 r. włącznie, z dopiskiem na kopercie: „KONKURS”. Decyduje data stempla pocztowego. Każdy autor/ autorzy jednej pracy może/mogą zgłosić na konkurs jedną pracę. Złożenie pracy jest równoznaczne z przyjęciem warunków opisanych w niniejszym regulaminie.
  5. Prace mogą być przesyłane indywidualnie przez autorów lub zbiorczo, np. przesz szkołę lub inną jednostkę. Niezależnie od sposobu przesłania, każda praca będzie rozpatrywana indywidualnie.
  6. Oceny prac i wyboru laureatów dokona powołane jury konkursowe. Przewiduje się przyznanie 3 nagród (brak kategorii wiekowych).
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 15 listopada 2015 r. na stronie internetowej dworkossakow.pl.W listopadzie zostanie podany do informacji termin rozdania nagród. Odbędzie się ono w Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków”.
  8. Najlepsze prace, w tym wszystkie nagrodzone, będą składnikiem wystawy pokonkursowej, zorganizowanej po zakończeniu konkursu w Dworze Kossaków.
  9. Każdą pracę należy opisać podając następujące dane: tytuł pracy, imię i nazwisko autora/autorów, wiek autora/autorów, miejscowość, nazwa szkoły/placówki do której uczęszcza autor, numeru kontaktowego. WAŻNE: Każda praca powinna zawierać także krótki opis charakteryzujący pracę/inspirację.
 3. Na wysyłających spoczywa obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia prac przed zniszczeniem podczas transportu.
  11. Kontakt: Fundacja im. Zofii Kossak, ul. Stary Dwór 4, 43-436 Górki Wielkie, www.dworkossakow.pl
 4. Pytania: tel.: 338510351, centrumkossak@gmail.com

 

 

dzien-soli-fb-cover

Więcej informacji o akcji