WDK // Rozmowy o Sztuce

Rozmowy o Sztuce to cykl spotkań, który odbywa się u nas od kilku lat w związku z trwającymi w czerwcu Warsztatami Działań Kreatywnych – Ogólnopolskimi Warsztatami Wyższych Uczelni Artystycznych. Zapraszamy codziennie o 19.00 do Dworu Kossaków. W dniach od 21 do 25 czerwca.

Wyjątkowe spotkania w wyjątkowym gronie! Dla wszystkich 🙂

4wdk Rozmowy_krzywe.indd

P R O G R A M:

21.06 (niedziela)

>>>>> dr hab. Elżbieta Banecka – Z Ryoanji. (Wydział Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie)

>>>>> prof. Zbigniew Bajek – Projekt Wolnościowy. (Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie)

22.06 (poniedziałek)

>>>>> dr hab. Marek A. Olszyński, dr Magdalena Uchman, mgr Kamila Bednarska – Innowacyjne techniki grafiki warsztatowej z Pracowni litografii i druku płaskiego na Wydziale Sztuki UR. (Wydział Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego)

>>>>> mgr Michał Matoszko – Projektowanie plakatu teatralnego na potrzeby teatru. (Wydział Grafiki i Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu)

23.06 (wtorek)

>>>>> mgr Gabriela Cichowska – Ilustracja dziecięca – pokaz oryginalnych książek. (Wydział Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi)

>>>>> prof. Witold Jacyków – Inscenizacja w fotografii na przykładzie prac studentów Instytutu Sztuki w Cieszynie. (Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – filia w Cieszynie)

24.06 (środa)

>>>>> dr Witold Zaręba – 2D + 3D (Wydział Sztuki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie)

>>>>> dr Małgorzata Bałdyga-Nowakowska – Symulacja, iluzja, interakcja, zawłaszczenia – strategie sztuki nowych mediów. (Wydział Artystyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

25.06 (czwartek)

>>>>> dr Judyta Bernaś – Marian Malina i kontynuatorzy cellografii. (Wydział Artystyczny Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach)