Wystawa w ATH w Bielsku-Białej

Od 5 lutego naszą wystawę poświęconą stanicy Kamińskiego można oglądać w Bibliotece Głównej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Zapraszamy! Warto też dodać, iż dnia 16 stycznia Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej oraz Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne zorganizowały interdyscyplinarną konferencję naukową „Bielsko-Biała: historia – kultura – sztuka”. Dziękujemy za możliwość udziału w konferencji oraz możliwość wystąpienia z referatem dotyczącym miejsca przedwojennego Ośrodka Harcerskiego w Górkach Wielkich, wokół którego przeprowadziliśmy szereg projektów.

http://www.tv.bielsko.biala.pl/konferencja_historyczna_na_ath__7431.html

 

1