Sprawozdanie ze zbiórki publicznej

fundacja_logoSprawozdanie z wyników zbiórki publicznej przeprowadzonej w terminie od 7 września 2013 roku do 7 września 2014 roku na terenie Gminy Brenna na podstawie decyzji nr 5/2013 z dnia 23 sierpnia 2013 roku wydanej przez Wójt Gminy Brenna.

Przeprowadzający zbiórkę publiczną: Fundacja im. Zofii Kossak, ul. Stary Dwór 4, 43-436 Górki Wielkie, NIP: 548-22-23-993, KRS 0000138942, tel. 33 8510351, e-mail: fundacja@zofiakossak.pl, www.zofiakossak.pl, www.dworkossakow.pl. W oparciu o pozwolenie na zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki publicznej przedkładamy sprawozdanie z wyżej wymienionej:

1. Zbiórka prowadzona była w formie sprzedaży przedmiotów na aukcji – suma zebranych środków to: 8.205,00 PLN.
2. Sprzedano następujące przedmioty z listy:
• Obraz nr 5 „Muzeum Zofii Kossak” – 150 zł
• Obraz nr 7 „Sowa” Tomasz Bolik – 150 zł
• Obraz nr 12 „Gorzelnia” Natalia Woźniak – 150 zł
• Obraz nr 23 „Pejzaż” Anna Wojciechowska – 150 zł
• Obraz nr 24 „Pejzaż” Marta Sobalska – 150 zł
• Obraz nr 27 „Koń” Marcin Ziółkowski – 300 zł
• Obraz nr 99 „Drzewo” Ewa Wasiuczyńska – 100 zł
• Grafika nr 33 „Mapa” autor nieznany – 15 zł (1 szt.)
• Grafika nr 36 „Babie Lato” Bartosz Cebula – 70 zł (2 szt.)
• Grafika nr 41 „Babie Lato” Anna Falenczyk – 25 zł (1 szt.)
• Grafika nr 44 „Kurka Wielka” Natalia Jerzak – 30 zł (1 szt.)
• Grafika nr 45 „Bór” Aleksandra Trochyn – 40 zł (1 szt.)
• Grafika nr 49 „Węgielek” Anna Woźniak – 20 zł (1 szt.)
• Grafika nr 50 „Lis” Damian Chomątowski – 30 zł
• Grafika nr 51 „Babie Lato” Barbara Kunicka – 70 zł (2szt.)
• Grafika nr 54 „Zbyszek” Anna Mucha – 40 zł
• Grafika nr 57 „Czarownica Góra” Barbara Kunicka – 35 zł
• Grafika nr 58 „Bez tytułu” Nadia Świerczyna – 10 zł
• Grafika nr 59 „Łabędzie” Marta Sobalska – 10 zł (1 szt.)
• Grafika nr 60 „Babie Lato” Anna Wojciechowska – 60 zł (1 szt.)
• Grafika nr 61 „Pożoga” Aleksandra Trochyn – 30 zł
• Grafika nr 62 „Pożoga” Aleksandra Trochyn – 45 zł
• Grafika nr 63 „Odbitka autorska” Adrianna Szwedkowicz – 50 zł
• Grafika nr 63 „Gramofon” Sebastian Grochowski – 50 zł
• Grafika nr 64 „Rysunek bez tytułu” Bartosz Sobolewski – 20 zł
• Grafika nr 65 „Pejzaż” Bartosz Cebula – 15 zł (1 szt.)
• Grafika nr 68 „Las” Anna Falenczyk – 25 zł
• Grafika nr 69 „Natura” autor nieznany – 30 zł
• Grafika nr 73 „Wielka Gonitwa’ Tomasz Bolik – 100 zł (2 szt.)
• Grafika nr 74 „Słupy” autor nieznany – 35 zł
• Rzeźba nr 77 „Winna Sowa” Adam Adamczyk – 400 zł
• Rzeźba nr 78 „Początki pasterstwa” Władysław Ligocki – 400 zł
• Rzeźba nr 79 „Elf” Władysław Ligocki – 300 zł
• Rzeźba nr 80 „Czytająca Sowa” Kazimierz Mazgaj, 500 zł
• Rzeźba nr 82 „Lutra Lutra” Anna Koniecka – 700 zł
• Rzeźba nr 83 „Promyk nadziei” Anna Koniecka – 300 zł
• Rzeźba nr 85 „Usiądź na mym liściu” Tomasz Bielański – 250 zł
• Rzeźba nr 86 „Myszka” Jan Incoronato – 150 zł
• Rzeźba nr 87 „Czarna Fantazja” Jan Incoronato – 250 zł
• Rzeźba nr 91 Pasikonik „Skakalec” ILiev Ivelin – 700 zł
• Rzeźba nr 92 „Powstaniec” Anna Urbaniak – 400 zł
• Rzeźba nr 93 „Dziewanna” Artur Szołdra – 600 zł
• Rzeźba nr 95 „Muszla duża” Silvia Nedelcheva – 300 zł
• Rzeźba nr 96 „Muszla mała” Silvia Nedelcheva – 250 zł
• Rzeźba nr 98 „Kobieta” Andrzej Urbański – 700 zł

3. Wykaz rzeczowy kosztów przeprowadzonej zbiórki – brak kosztów.
4. Wydatkowanie zebranych środków pieniężnych – zebrane środki zostały przeznaczone na ochronę i pielęgnację zabytkowego parku przy Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków” zgodnie z decyzją nr 5/2013 Gminy Brenna z dnia 23 sierpnia 2013 roku.