IMG_5906

. Anastazja Bury (8 lat), „Czytam i czuję – lekko jak motyl”